ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານການດຳເນີນທຸລະກິດໄປສະນີລາວທົ່ວປະເທດປະຈຳປີ 2020 ທິດທາງແຜນການປີ 2021 ຜ່ານລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກ

05/04/2021

ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານການດຳເນີນທຸລະກິດໄປສະນີລາວທົ່ວປະເທດປະຈຳປີ 2020 ທິດທາງແຜນການປີ 2021 ຜ່ານລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກ

ພະແນກໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແລະ ບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດ ໄປສະນີລາວ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານການດຳເນີນທຸລະກິດໄປສະນີລາວທົ່ວປະເທດ ປະຈຳປີ 2020 ທິດທາງແຜນການປີ 2021 ຜ່ານລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກ (Video conference)
ໃນວັນທີ 30-31 ມີນາ 2021 ທ່ານ ພູທອນ ຈັນທະລິເດດ ຫົວໜ້າຂະແໜງໄປສະນີ ພະແນກ ປທສ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ພ້ອມດ້ວຍຫົວໜ້າບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດ ໄປສະນີລາວ ສາຂາແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ວິຊາການ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານການດຳເນີນທຸລະກິດໄປສະນີລາວທົ່ວປະເທດ ປະຈຳປີ 2020 ທິດທາງແຜນການປີ 2021 ຜ່ານລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກ (Video conference) ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ລັດວິສາຫະກິດ ໄປສະນີລາວ ສາຂາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ເຊິ່ງມີບັນດາບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດ ໄປສະນີລາວ ທົ່ວປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ພູຫວິນ ຟອງສະໝຸດ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດ ໄປສະນີລາວ

 

 

ແຈ້ງການ
ສະຖິຕິ
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ
ວາລະສານ ໄອຊີທີ
ບັນດາບໍລິສັດທີ່ຂື້ນກັບ