ກອງປະຊຸມ ເຜີຍແຜ່ນິກິກຳ ກ່ຽວກັບ ໄປສະນີ ໃຫ້ຫົວຂໍ້ທຸລະກິດ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການດ້ານ ໄປສະນີ ພາຍໃນ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

09/02/2021

ກອງປະຊຸມ ເຜີຍແຜ່ນິກິກຳ ກ່ຽວກັບ ໄປສະນີ ໃຫ້ຫົວຂໍ້ທຸລະກິດ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການດ້ານ ໄປສະນີ ພາຍໃນ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 04 ກຸມພາ(02)ປີ2021 ພະແນກໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງຫຼວງພະບາງ.
 ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ເຜີຍແຜ່ນິກິກຳ ກ່ຽວກັບ ໄປສະນີ ໃຫ້ຫົວຂໍ້ທຸລະກິດ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການດ້ານ ໄປສະນີ ພາຍໃນ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານໂດຍທ່ານ ພູມີ ອໍ ເພັດສານ ຫົວໜ້າ ພະແນກ ປທສ ແຂວງ, ລວມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ: 16 ທ່ານ, ຍິງ: 01 ທ່ານ, 
 ມີບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ບໍລິສັດເອກະຊົນ ເຂົ້າຮ່ວມສົນທະນາປະກອບຄໍາຄິດຄຳເຫັນໃສ່ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ຢ່າງພ້ອມພຽງ ປະທານໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກງານໄປສະນີ ແນ່ໃສ່ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຜູ້ປະກອບການ ດ້ານໄປສະນີ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊົມໃຊ້ບໍລິການ ດ້ານໄປສະນີ ກໍຄືຮັບໃຊ້ສັງຄົມ.

 

ແຈ້ງການ
ສະຖິຕິ
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ
ວາລະສານ ໄອຊີທີ
ບັນດາບໍລິສັດທີ່ຂື້ນກັບ