ເອກະສານເຜີຍແຜ່ອື່ນໆ
ຄົ້ນ​ຫາ​ໃນ​ໜ້ານີ້

# ​ຫົວ​ຂໍ້ ດາວ​ໂຫຼດ
1 ຄຳແນະນຳວ່າດ້ວຍລະບຽບການແຕ່ງຕັ້ງລັດຖະກອນດຳລົງຕຳແໜ່ງບໍລິຫານ (ສະບັບປັບປຸງ)

 

 

ແຈ້ງການ
ສະຖິຕິ
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ
ວາລະສານ ໄອຊີທີ
ບັນດາບໍລິສັດທີ່ຂື້ນກັບ