ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ພະແນກ ໄປສະນີ .ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງຫຼວງພະບາງ  ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານນາສ່າງເຫວີຍ ທາງເຂົ້າເດີນກິລາໃນເຮົາບ້ານນາສ່າງເຫວີຍ

ເບີໂທ: 071 260 028 ແຟ໊ກ 071 260 681

ອີເມວ: dpt-lp@mpt.gov.la

https://www.google.la/maps/@19.8776056,102.1509257,15.88z?hl=th&authuser=0

 

ແຈ້ງການ
ສະຖິຕິ
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ
ວາລະສານ ໄອຊີທີ
ບັນດາບໍລິສັດທີ່ຂື້ນກັບ